Wojowniczka z mieczem

Narodziny bohaterów – jak stworzyć dobrą postać?

Powieść da się porównać do ciała, bohaterów zaś do głowy. Ciało może być
zdrowe, silne i piękne, bez głowy jednak jego wydajność jest raczej znikoma.